سامانه پیامک کاربری۱۴۰۲-۷-۱۲ ۰۰:۱۵:۴۷ +۰۰:۰۰

سامانه پیامک کاربری

پنل اس ام اس کاربری (تعرفه پیامک ۱۰۰ ریال) با کلیه امکانات و وب سرویس ها با پایین ترین تعرفه کشور پیامک ارسال کنید و حرفه خود را تبلیغ کنید

کلیه پنل های پیامک دارای گزارش ارسال و بازگشت هزینه بوده و بدون هزینه تمدید سالیانه و بدون محدودیت زمانی میباشند

امکان ارسال پیامک خدماتی از خط اشتراکی بلک لیست و خط عمومی و ارسال سیم کارتی

ماسک اس ام اس مجری سامانه پیامک کشور با نمایندگی بهشهر، بابل و تهران

 • ارسال پیامک نقشه,کد پستی,کشوری,منطقه,محله,مشاغل ,رده سنی,جنسیت,غیره
 • ارسال پیامک صوتی (با قابلیت تبدیل متن به صوت)

 • دارای منشی,نظرسنجی,نوبت دهی,غیره
 • دارای کنترل پنل از موبایل (نسخه اندروید بزودی)
 • سرویس ارزش افزوده VAS (شارز معکـوس-دریافت هزینه از گیرنده)
 • ایجاد آهنگ پیشواز اختصاصی (همراه اول , ایرانسل)
 • ارسال پیامک انبوه با سیم کارت و پنل ضد بلاک

پنل کاربری پیشنهادی

تعرفه103ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 50000 اعتبار هدیه
 • 4 خط اختصاصی ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ رقمی
 • قیمت ۴۴۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۳۶۴۰۰۰ تومان
مشاهده دمو
شارژ حساب

لیست پکیج سامانه پیامک کاربری

بهترین سامانه پیام کوتاه ایران با عاملیت بهشهر، بابل و تهران

پنل کاربری ویژه

تعرفه105ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 40000 اعتبار هدیه
 • 4 خط ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ رقمی
 • قیمت ۳۴۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۲۷۹۰۰۰ تومان

پنل کاربری الماس

تعرفه108ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 30000 اعتبار هدیه
 • 3 خط ۱۰ و ۱۴ رقمی
 • قیمت ۲۴۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۱۹۴۰۰۰ تومان

پنل کاربری طلایی

تعرفه111ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 30000 اعتبار هدیه
 • 3 خط ۱۰ و ۱۴ رقمی
 • قیمت ۱۴۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۱۰۹۰۰۰ تومان

پنل کاربری نقره ای

تعرفه115ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 20000 اعتبار هدیه
 • 2 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۹۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۷۴۰۰۰ تومان

پنل کاربری برنزی

تعرفه120ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 10000 اعتبار هدیه
 • 2 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۵۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۴۹۰۰۰ تومان

قیمت خطوط سامانه پیامک کاربری

ارزان ترین سامانه پیامک کاربری ایران

قیمت خطوط اپراتور ۱۰۰۰

رهیاب رایانه گستر – اپراتور اصلی پیامک ۱۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه انتخابی غیر انتخابی
۱ ۱۴ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxxx ۹۱۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰
۲ ۱۳ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxx ۱۳۱۰۰۰۰ ۷۱۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxx ۳۴۱۰۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxx ۴۵۱۰۰۰۰ ۲۳۱۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۱۰۰۰xxxxxx ۱۰۰۱۰۰۰۰ ۵۲۱۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۱۰۰۰xxxxx ۱۵۱۱۰۰۰۰ ۷۶۱۰۰۰۰
۷ ۸ رقمی ۱۰۰۰xxxx ۶۵۰۱۰۰۰۰ ۲۶۰۱۰۰۰۰

قیمت ها به ریال میباشد

قیمت خطوط اپراتور ۲۰۰۰

آتیه داده پرداز – اپراتور اصلی پیامک ۲۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۲ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxxx ۱۷۰۰۰۰۰
۲ ۱۱ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxx ۲۱۰۰۰۰۰
۳ ۱۰ رقمی ۲۰۰۰xxxxxx ۳۳۰۰۰۰۰
۴ ۹ رقمی ۲۰۰۰xxxxx ۶۲۰۰۰۰۰
۵ ۸ رقمی ۲۰۰۰xxxx ۱۱۲۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۳۰۰۰

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) – اپراتور اصلی پیامک ۳۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxxxx ۱۲۰۰۰۰
۲ ۱۲ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxx ۶۵۰۰۰۰
۳ ۱۰ رقمی ۳۰۰۰xxxxxx ۷۵۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۱

رهیاب پیام گستران – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۱

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۵ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxx ۱۰۰۰۰
۳ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxx ۷۵۰۰۰۰
۴ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxx ۱۳۵۰۰۰۰
۵ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxx ۲۷۰۰۰۰۰
۶ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxx ۵۰۰۰۰۰۰
۷ ۹ رقمی ۵۰۰۰۱xxxx ۷۰۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۲

راهکار سرزمین هوشمند – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۲

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxxx ۱۰۰۰۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxx ۲۰۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxx ۸۵۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxx ۲۰۰۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxx ۳۶۰۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۲xxxx ۵۶۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۴

ارمغان راه طلایی – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۴

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxxx ۱۰۰۰۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxx ۱۲۰۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxx ۲۰۰۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxx ۲۸۰۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxx ۴۸۰۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۴xxxx ۵۹۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۵

راهکار سرزمین هوشمند – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۵

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxxx ۱۰۰۰۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxx ۲۰۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxx ۸۵۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxx ۲۰۰۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxx ۳۶۰۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۵xxxx ۵۶۰۰۰۰۰

قیمت خطوط متناظر

قیمت خط اپراتور ۵۰۰۰۹

رهیاب پیام گستران – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۹

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۹xxxxxxxxx ۸۵۰۰۰۰

قیمت خط اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶

پیام افزار پیک آسا (آسانک) – اپراتور اصلی پیامک ۰۲۱-۰۲۶

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۱ رقمی ۰۲۱xxxxxxxx ۱۲۰۰۰۰۰

برخی امکانات سامانه پیامک کاربری

اعطای سامانه پیامک کاربری تبلیغاتی و خدماتی

سامانه پیامک کاربری

آخرین بروزرسانی : ۱۱ مهر ۱۴۰۲

سامانه پیامک کاربری مناسب خود را انتخاب و در کمتر از چند دقیقه دریافت نمایید

۱- انتخاب سامانه پیامک کاربری ۲-تکمیل ثبت نام کاربری ۳-دریافت اطلاعات و کد فعالسازی ۴-ورود به سامانه پیامک و ارسال مدارک

خرید پنل اس ام اس