نمایندگی سامانه پیامک۱۴۰۲-۷-۱۱ ۲۲:۵۶:۱۰ +۰۰:۰۰

نمایندگی سامانه پیامک

نمایندگی پنل اس ام اس (تعرفه پیامک ۱۰۰ ریال) با کلیه امکانات و وب سرویس ها با پایین ترین تعرفه کشور پیامک ارسال کنید و کسب درآمد کنید

کلیه پنل های پیامک دارای گزارش ارسال و بازگشت هزینه بوده و بدون هزینه تمدید سالیانه و بدون محدودیت زمانی میباشند

امکان ارسال پیامک خدماتی از خط اشتراکی بلک لیست و خط عمومی و ارسال سیم کارتی

ماسک اس ام اس مجری سامانه پیامک کشور با نمایندگی بهشهر، بابل و تهران

 • امکان ایجاد نامحدود نمایندگی سامانه پیام کوتاه مشابه (بدون پرداخت هزینه)

 • امکان ایجاد نامحدود سامانه پیامک کاربری مشابه (بدون پرداخت هزینه)

 • قابلیت قیمت گذاری اختصاصی برای کاربران
 • قابلیت امکان قیمت گذاری خطوط بصورت اختصاصی
 • قابلیت ایجاد بسته کاربری دلخواه بدون محدودیت
 • امکان فعالیت با دامنه و لوگو اختصاصی شما
 • امکان اتصال درگاه مستقیم بانک ملت
 • ارسال پیامک انبوه با سیم کارت و پنل ضد بلاک

نمایندگی پیامک پیشنهادی

تعرفه102ریال
 • ارزان ترین نمایندگی سامانه پیامک
 • 50000 اعتبار هدیه
 • 4 خط اختصاصی ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ رقمی
 • قیمت ۶۹۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۵۵۹۰۰۰ تومان
مشاهده دمو
شارژ حساب

لیست پکیج نمایندگی سامانه پیامک

بهترین سامانه پیام کوتاه ایران با عاملیت بهشهر، بابل و تهران

نمایندگی پیامک ویژه

تعرفه104ریال
 • ارزان ترین نمایندگی سامانه پیامک
 • 50000 اعتبار هدیه
 • 4 خط ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ رقمی
 • قیمت ۵۹۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۴۷۹۰۰۰ تومان

نمایندگی پیامک پیشرفته

تعرفه106ریال
 • ارزان ترین نمایندگی سامانه پیامک
 • 40000 اعتبار هدیه
 • 3 خط ۱۰ رقمی و ۱۴ رقمی
 • قیمت ۴۹۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۳۹۹۰۰۰ تومان

نمایندگی پیامک حرفه ای

تعرفه108ریال
 • ارزان ترین نمایندگی سامانه پیامک
 • 40000 اعتبار هدیه
 • 3 خط ۱۰ رقمی و ۱۴ رقمی
 • قیمت ۳۹۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۳۱۹۰۰۰ تومان

نمایندگی پیامک متعادل

تعرفه110ریال
 • ارزان ترین نمایندگی سامانه پیامک
 • 30000 اعتبار هدیه
 • 2 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۲۹۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۲۳۹۰۰۰ تومان

نمایندگی پیامک مبتدی

تعرفه112ریال
 • ارزان ترین نمایندگی سامانه پیامک
 • 20000 اعتبار هدیه
 • 2 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۱۹۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۱۵۹۰۰۰ تومان

قیمت خطوط نمایندگی سامانه پیامک

ارزان ترین نمایندگی سامانه پیامک ایران

قیمت خطوط اپراتور ۱۰۰۰

رهیاب رایانه گستر – اپراتور اصلی پیامک ۱۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه انتخابی غیر انتخابی
۱ ۱۴ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxxx ۹۱۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰
۲ ۱۳ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxx ۱۳۱۰۰۰۰ ۷۱۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxx ۳۴۱۰۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxx ۴۵۱۰۰۰۰ ۲۳۱۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۱۰۰۰xxxxxx ۱۰۰۱۰۰۰۰ ۵۲۱۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۱۰۰۰xxxxx ۱۵۱۱۰۰۰۰ ۷۶۱۰۰۰۰
۷ ۸ رقمی ۱۰۰۰xxxx ۶۵۰۱۰۰۰۰ ۲۶۰۱۰۰۰۰

قیمت ها به ریال میباشد

قیمت خطوط اپراتور ۲۰۰۰

آتیه داده پرداز – اپراتور اصلی پیامک ۲۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۲ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxxx ۱۷۰۰۰۰۰
۲ ۱۱ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxx ۲۱۰۰۰۰۰
۳ ۱۰ رقمی ۲۰۰۰xxxxxx ۳۳۰۰۰۰۰
۴ ۹ رقمی ۲۰۰۰xxxxx ۶۲۰۰۰۰۰
۵ ۸ رقمی ۲۰۰۰xxxx ۱۱۲۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۳۰۰۰

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) – اپراتور اصلی پیامک ۳۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxxxx ۱۲۰۰۰۰
۲ ۱۲ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxx ۶۵۰۰۰۰
۳ ۱۰ رقمی ۳۰۰۰xxxxxx ۷۵۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۱

رهیاب پیام گستران – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۱

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۵ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxx رایگان
۳ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxx ۷۵۰۰۰۰
۴ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxx ۱۳۵۰۰۰۰
۵ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxx ۲۷۰۰۰۰۰
۶ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxx ۵۰۰۰۰۰۰
۷ ۹ رقمی ۵۰۰۰۱xxxx ۷۰۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۲

راهکار سرزمین هوشمند – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۲

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxx ۲۰۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxx ۸۵۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxx ۲۰۰۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxx ۳۶۰۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۲xxxx ۵۶۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۴

ارمغان راه طلایی – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۴

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxx ۱۲۰۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxx ۲۰۰۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxx ۲۸۰۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxx ۴۸۰۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۴xxxx ۵۹۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۵

راهکار سرزمین هوشمند – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۵

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxx ۲۰۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxx ۸۵۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxx ۲۰۰۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxx ۳۶۰۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۵xxxx ۵۶۰۰۰۰۰

قیمت خطوط متناظر

قیمت خط اپراتور ۵۰۰۰۹

رهیاب پیام گستران – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۹

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۹xxxxxxxxx ۸۵۰۰۰۰

قیمت خط اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶

پیام افزار پیک آسا (آسانک) – اپراتور اصلی پیامک ۰۲۱-۰۲۶

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۱ رقمی ۰۲۱xxxxxxxx ۱۲۰۰۰۰۰

برخی امکانات نمایندگی سامانه پیامک

اعطای نمایندگی سامانه پیامک مستقل و اختصاصی

نمایندگی سامانه پیامک

آخرین بروزرسانی : ۱۱ مهر ۱۴۰۲

نمایندگی سامانه پیامک مناسب خود را انتخاب و در کمتر از چند دقیقه دریافت نمایید

۱- انتخاب نمایندگی سامانه پیامک ۲-تکمیل ثبت نام نمایندگی ۳-دریافت اطلاعات و کد فعالسازی ۴-ورود به سامانه پیامک و ارسال مدارک

خرید پنل اس ام اس